Helaas geen Bandjesavond dit jaar

 


De organisatie van Bandjesavond wilde graag net als voorgaande jaren op de laatste zaterdag van juni een vergunning voor Bandjesavond op het Raadhuisplein tot 01.00 uur. De burgemeester heeft tijdens een gesprek met de organisatie laten weten zich te moeten houden aan de evenementennota die in juni 2016 is vastgesteld door de gemeenteraad van Aalsmeer. Volgens deze evenementennota is het Raadhuisplein vanwege de bebouwing rondom het plein niet geschikt voor grote muziekfeesten waarbij het geluidsvolume harder is dan 75 dBa. In de praktijk betekent dit dat alleen een heel zacht achtergrondmuziekje mogelijk is.  


Hij stelde daarom voor om Bandjesavond niet op het Raadhuisplein, maar op het Praamplein te organiseren waar andere geluidsnormen gelden. De organisatie vindt het Praamplein echter te groot, te kaal en bij minder weer erg koud en winderig. Een andere optie is Bandjesavond op het Raadshuisplein met een ontheffing tot maximaal 00.00 uur en dan eerder beginnen maar de ervaring leert dat het meeste publiek pas rond 22.00 uur naar het centrum komt. In die korte tijd kan de horeca gewoonweg niet voldoende omzet draaien om uit de hoge kosten te komen die dit gratis toegankelijke muzikale feestje met zich meebrengen.  


De burgemeester liet weten dat dit najaar een evaluatie van de evenementenbeleid zal plaatsvinden. Daarna zal bekeken worden of de regels voor het Raadshuisplein aangepast kunnen worden. Ook wordt dan onderzocht of Bandjesavond wellicht weer terug kan naar de oude situatie in de straten van het centrum wat eigenlijk de voorkeur geniet van de organisatie maar problemen opleverde met de aanrijroutes van de hulpdiensten.


Donderdag 3 mei heeft de organisatie van Bandjesavond nogmaals met elkaar overlegd en de knoop doorgehakt. Helaas geen Bandjesavond dit jaar. Zij hopen dat de evaluatie dit najaar ruimte geeft voor een Bandjesavond in 2019. 


Dus hopelijk tot volgend jaar!


Jan van Schuppen, Café Bar Joppe


Nicolette en Mellanie Arkesteijn, Het Wapen van Aalsmeer


Jerry van Nood, Bar Restaurant De Praam


Danny van Duinen en Steffen Mur, Restaurant De Jonge Heertjes


 

Logo Lab 35 | Aalsmeer.nu + Logo CMS Eyecreator