Nieuwe centrumvisie

De afgelopen twee jaar is er door de gemeente, samen met andere belanghebbenden gewerkt aan een nieuwe start van de Centrumvisie uit 2016. In het ontwerp van deze nieuwe Centrumvisie Aalsmeer en het ontwerp beeldkwaliteitsplan Aalsmeer Dorp heeft de gemeente de wensen van plannenmakers, ondernemers, bewoners en eigenaren samengebracht en uitgewerkt. 

April 2017 heeft een startbijeenkomst voor alle ondernemers en pandeigenaren uit het centrum plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst zijn de meningen en wensen ten aanzien van de huidige en toekomstige situatie in het centrum geïnventariseerd. Vervolgens is een werkgroep opgericht om het werkproces naar een economische bouwsteen te begeleiden. Deze werkgroep is tussen mei en oktober 2017 verschillende keren bij elkaar geweest met als resultaat de presentatie van een economische bouwsteen begin 2018 met een aantal aanbevelingen waardoor het centrum weer een aantrekkelijke trekker kan worden. Ook het bestuur heeft hier heel wat tijd en energie in gestoken. 

De door Meer Aalsmeer aangedragen bouwstenen: 

•             het verbeteren van onderlinge verbindingen, routing en herkenbaarheid;

•             een goede bereikbaarheid en voldoende gratis parkeercapaciteit;  

•             investeren in de buitenruimte en versleten openbare ruimte aanpakken; 

•             meer groen op straat en meer eenheid in straatmeubilair;

•             het verbeteren van knelpunten in de verkeerscirculatie;

Het bestuur van het Ondernemersfonds Meer Aalsmeer vindt het heel belangrijk om het hele winkelgebied als EEN gebied te zien en niet als losse onderdelen. Uiteraard kunnen alle plannen niet gelijktijdig uitgevoerd worden maar het moet nu wel een visie zijn. Plannen voor het Raadhuisplein dateren al vanaf 2005 maar er is tot nu toe nog niets gebeurd. De laatste herinrichting van de Zijdstraat is ruim 20 jaar geleden en er zijn al jaren klachten over scheve bestrating en gladde stoepjes. Wij vinden dat er nu echt geld vrij gemaakt moet worden om van Aalsmeer Centrum weer een bruisend, gezellig winkelgebied te maken waar zowel de eigen inwoners, de bewoners uit de omgeving, de verblijfsrecreant als de (watersport) toerist hun dagelijkse én bijzondere inkopen kunnen doen.  

Inmiddels is de nieuwe Centrumvisie gereed en ligt het document ter inzage bij de gemeente. Het bestuur van ondernemersfonds Meer Aalsmeer is positief over de visie die er nu ligt en hoopt dat er genoeg geld vrijgemaakt gaat worden om alle plannen te voeren. Natuurlijk zijn er altijd puntjes die beter kunnen. Wij zullen de inspraakprocedure dan ook gebruiken om hier aandacht voor te vragen. Als alles goed gaat wordt het document in oktober vastgesteld door de gemeenteraad en kan het maken van echte herinrichtingsplannen worden gestart. Ook dan is er natuurlijk weer participatie mogelijk. 

Wilt u de Centrumvisie bekijken? U kunt de visie hier downloaden.

Ook daar te vinden is het Beeldkwaliteitsplan voor Aalsmeer Centrum. Die procedure loopt gelijk met de centrumvisie.

 

Logo Lab 35 | Aalsmeer.nu + Logo CMS Eyecreator