Veilig ondernemen

Meer Aalsmeer Winkeldorp is al in 2006 gestart met het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) is een landelijke methode om te werken aan verbetering van de veiligheid en kwaliteit in een winkelgebied. Kenmerkend hiervoor is de samenwerking tussen overheid en ondernemers, om de veiligheid en kwaliteit zo optimaal mogelijk te maken.

De uitreiking van de 4de ster van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) heeft op 12 maart 2014 plaatsgevonden. In aanwezigheid van Wethouder Ad Verburg heeft Dirk Box als voorzitter van de KVO-werkgroep Aalsmeer Centrum de ster in ontvangst genomen.

In de KVO-werkgroep Aalsmeer Centrum zitten vertegenwoordigers van de Meer Aalsmeer ondernemersfonds, politie, brandweer en de gemeente. De winkeliers waren vertegenwoordigd door Dirk Box en Jan Sparnaaij. Met ondersteuning vanuit het CCV werken zij samen aan een veilig en goed ondernemersklimaat in het centrum van Aalsmeer. De 4de ster is een bevestiging dat de gemeente en haar partners goed samenwerken, met als doel het blijven behouden en verbeteren van de leefbaarheid (schoon, heel en veilig).

De 4de ster is een aanmoediging om het ingezette traject voort te zetten en een pluim voor de goede samenwerking tussen alle betrokkenen.

AED
Een zichtbaar resultaat van een veiliger winkelgebied dankzij het KVO is het plaatsen van AED's in Aalsmeer centrum. Met een AED of hartdefibrillator kunnen levens worden gered bij mensen met een hartstilstand.

Jaarlijks krijgen ruim 11.000 Nederlanders een hartstilstand, maar helaas arriveert het ambulancepersoneel vaak te laat om het hart nog op gang te krijgen. Met de AED of hartdefibrillator kunnen elektronische impulsen toegediend worden aan iemand met een hartstilstand. Deze 'defibrillatie' heft het ongecoördineerd samentrekken van het hart op. De overlevingskans hangt wel af van de tijd die verstrijkt tot het moment van defibrillatie met de AED. Binnen drie minuten heeft het slachtoffer een kans van 70% om te overleven. Elke minuut later neemt de overlevingskans met maar liefst 10% af! Uiteraard heeft ook een groep mensen van aangesloten winkeliers training gevolgd zodat zij weten hoe te handelen in het geval van een hartstilstand in ons winkelgebied.

In Aalsmeer Centrum hangen AED's op verschillende locaties:

- Hotel Aalsmeer (24/7 beschikbaar) Dorpsstraat 15. (Tel. 0297-385520)
- ABN Amro-bank Zijdstraat 46a. (Tel. 0900-0024)
- Sparnaaij Juweliers Zijdstraat 90. (Tel. 0297 - 324312)
- Apotheek Groen Van Cleeffkade 
- Gemeentehuis Aalsmeer Raadhuisplein 1. (Tel. 0297 - 387575)

 

 

Logo Lab 35 | Aalsmeer.nu + Logo CMS Eyecreator